Samen kijken we naar uw klachten en na een aantal gesprekken bespreken we het plan van aanpak. Het kan zijn dat u een kortdurend traject nodig heeft om beter met uw problemen om te gaan. Maar het kan ook voorkomen dat er meerdere gesprekken nodig zijn om vastzittende patronen te doorbreken. Het is mogelijk dat deze problemen een ont- staansgeschiedenis in uw jeugd hebben. In de beginfase van het intake/behandeltraject wordt daar dan ook, door verschillende vragen die ik u stel, aandacht aan besteed.

 

Sinds 2014 heb ik me gespecialiseerd in het behandelen van persoonlijkheidsproblematiek en complexe trauma. Belangrijk voor een geslaagde behandeling is, naast de verschillende interventies die ik gebruik, dat het klikt tussen u en mij. In het eerste gesprek is het dan oa. van belang dat u zich op uw gemak voelt, waarbij ik zal proberen zo goed mogelijk bij u, uw problematiek en uw hulpvraag aan te sluiten.